Herhalingslessen

Voor leden van de Algemene EHBO vereniging ‘s-Hertogenbosch worden herhalingslessen georganiseerd.
Zie ook  Lidmaatschap” in het menu.

Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.
In het nieuwe seizoen zijn de herhalingslessen opgebouwd uit blokken van 4 lessen. In totaal zijn er dit seizoen 3 blokken waarvan 2 op de dinsdag en 1 op woensdag. Om het diploma geldig te houden dient u per seizoen alle 4 onderdelen van onderstaande modules te volgen:

1 Verbandleer
2 Eerste hulp aan kinderen (EHAK)
3 Lotus
4 Reanimatie/AED herhaling/Levensreddende handelingen

Het schema van de herhalingslessen vindt u hier: Schema.

Het is toegestaan de diverse onderdelen van verschillende modules te combineren.

Uitzonderingen zijn de herhalingen “Reanimatie/AED en levensreddende handelingen”; hiervoor moet je jezelf opgeven.

Aanmelding kan bij Roos Coppens, klik hier: Contact met het secretariaat

Hierbij dienen twee data opgegeven te worden. Roos zal met u afstemmen welke datum definitief is in verband met de beperking van het maximale aantal personen (10) welke aan een herhaling REA/AED/Levensreddende handelingen kan deelnemen.


Lestijden :

herhalingslessen                20.00 – 22.00
AED/Reanimatie herhaling  20.00 – 22.00

Locatie:

Steunpunt de Epigoon
Durendael 1
5235 GP ‘s-Hertogenbosch