Nieuws

Herhalingsavonden

Het schema van de herhalingslessen vindt u hier.
Schema

Wijziging

De herhalingslessen worden gegeven in Steunpunt de Epigoon,
Durendael 1
5235 GP ‘s-Hertogenbosch

Steunpunt de Epigoon bevindt zich in Maaspoort nabij de Willibrord kerk.

De lessen zullen worden gegeven door Martine Nederveen

Gezocht

Vrijwilliger om de website bij te houden.
Voor informatie: Contact met de webmaster

Verzoek aan de leden

Indien er in de loop van het jaar wijzigingen (verhuizing, telefoonnummer etc.) plaatsvinden, dan graag een berichtje naar het secretariaat. Contact met het secretariaat

Indien u geen e-mail gebruikt, dan graag een kaartje of briefje dat u berichten via de post wilt ontvangen naar:

Algemene EHBO Vereniging ‘s-Hertogenbosch
Genualaan 41
5237 EC ‘s-Hertogenbosch

Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

In 2018 is een nieuwe Europese wet de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht geworden.

Het doel van de wet is om personen meer controle over het gebruik van hun eigen gegevens te geven. Ook wij als vereniging houden natuurlijk gegevens bij van onze leden, en deze wet is dan ook zeker van toepassing op ons.

In onderstaand document hebben we aangegeven welke gegevens we voor welk doel gebruiken en hoe we daar mee omgaan.

AVG Algemene EHBO Vereniging 's-Hertogenbosch