Nieuws

Herhalingsavonden

In verband met de verscherpte Corona-maatregelen willen wij u informeren dat met ingang van de volgende herhalingsles (10-11-2021) bij binnenkomst uw QR-code gescand zal worden. U dient een QR-code te hebben of een recent testbewijs om tot de herhalingsles toegelaten te worden. Zonder één van deze twee kunnen wij u niet toelaten.

Het schema van de herhalingslessen vindt u hier.
Schema

Wijziging

Vanaf het nieuwe seizoen zullen de herhalingslessen op een andere locatie worden gegeven. De Bossche Vakschool gaat vanaf kerst 2020 aan een verbouwing/nieuwbouw beginnen welke 2 tot 2,5 jaar gaat duren.

De nieuwe leslocatie wordt: Steunpunt de Epigoon,
Durendael 1
5235 GP ‘s-Hertogenbosch

Steunpunt de Epigoon bevindt zich in Maaspoort nabij de Willibrord kerk.

De lessen zullen worden gegeven door Martine Nederveen

Gezocht

Vrijwilliger om de website bij te houden.
Voor informatie: Contact met de webmaster

Verzoek aan de leden

Indien er in de loop van het jaar wijzigingen (verhuizing, telefoonnummer etc.) plaatsvinden, dan graag een berichtje naar het secretariaat. Contact met het secretariaat

Indien u geen e-mail gebruikt, dan graag een kaartje of briefje dat u berichten via de post wilt ontvangen naar:

Algemene EHBO Vereniging ‘s-Hertogenbosch
Genualaan 41
5237 EC ‘s-Hertogenbosch

Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

In 2018 is een nieuwe Europese wet de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht geworden.

Het doel van de wet is om personen meer controle over het gebruik van hun eigen gegevens te geven. Ook wij als vereniging houden natuurlijk gegevens bij van onze leden, en deze wet is dan ook zeker van toepassing op ons.

In onderstaand document hebben we aangegeven welke gegevens we voor welk doel gebruiken en hoe we daar mee omgaan.

AVG Algemene EHBO Vereniging 's-Hertogenbosch